Repairing Balance

De methode Repairing Balance wordt ondersteund door een werkboek. Hierin staan de metingen, huiswerkopdrachten en inzichtelijke teksten en verhalen.

De eerste fase

In de eerste fase van de training gaan we kijken hoe en waarom iemand uit balans is geraakt. Er zijn een aantal unieke metingen waarin we gevoel, denken en bestemmingen kunnen meten. Uit deze meting blijkt waar het gevoel zich niet heeft kunnen ontwikkelen met het gevolg de bestaande klachten. Doordat het gevoel zich niet heeft kunnen ontwikkelen ontstaat een bepaald (negatief) beeld over jezelf en je omgeving. Wij noemen dit bestemmingen. Het denken is dan onevenwichtig en van daaruit ontstaan een aantal denkpatronen die we vaak zien bij mensen met klachten als angst, onzekerheid, overspannenheid ed. Deze drie gebieden worden gemeten en inzichtelijk gemaakt.

De tweede fase

In de tweede fase van Repairing Balance gaan we de gevonden onbalans herstellen.
We bieden handvaten in gevoel, denken en bestemmingen. Mensen leren anders met zichzelf en hun omgeving om te gaan. Hierdoor verdwijnen de klachten.

De derde fase

In de derde fase kan de cliënt zichzelf herstellen en de geleerde technieken zelfstandig toepassen. De cliënt is steeds meer in staat een leven te leiden naar eigen inzicht en komt terug bij het oorspronkelijke gevoel van ik ben er en het is goed dat ik er ben. Het zelfbeeld is veranderd van negatief naar oorspronkelijk en waardevol. Hierdoor zijn mensen weer in staat hun eigen leven te sturen, en gelukkig te zijn!