Pesten

Er is veel geschreven over pesten en gepest worden. De gepeste mensen en kinderen gaan er aan onderdoor en gaan vervolgens een cursus doen om zichzelf weerbaarder te maken.
Uiteraard is dit prima maar het probleem ligt wel bij de pesters.

Het werkelijke probleem ligt bij de mensen die pesten, zowel de kinderen als vele volwassenen. Wij als volwassen mensen kunnen de behoefte aan pesten niet onderdrukken en geven dit door aan onze kinderen. Daarom blijft het probleem bestaan.

Pesters worden nooit op cursus gestuurd, want met hun is toch” niet echt iets mis”. Sommige scholen pikken het niet en zullen een kind van school sturen. Dat is dan het ernstigste wat een pester kan overkomen. Behalve aangesproken worden op hun gedrag blijft iedere consequentie uit. Wanneer wordt nu de pester op cursus gestuurd?

Deze begeleiding is bedoeld voor mensen die pesten. Deze begeleiding is speciaal bedoeld om deze mensen bewust te maken van hun gedrag en er daadwerkelijk iets aan te doen. Wij zien pesters als mensen die erg uit balans zijn, en anderen nodig hebben overeind te blijven. Echte rust en warmte kennen deze mensen niet en missen daardoor veel in hun leven. Hun eigenwaarde kan alleen bestaan door anderen naar beneden te halen. Daarom is er van echte eigenwaarde en respect geen sprake. De levenskwaliteit bestaat alleen uit winnen en verliezen, sterk en zwak en is niets anders dan overleven.

Aan leven komen pesters nooit toe, evenals aan ontspannen zichzelf kunnen en mogen zijn.

Deze cursus wil pesters de hand reiken te gaan leven vanuit echte eigenwaarde waardoor hun leven authentieker en gelukkiger zal worden. Hoewel pesters vaak sterk lijken zijn het innerlijk onzekere mensen met een eigenwaardeprobleem.

Wij zien een mogelijkheid terug naar een volwaardig en menselijk bestaan, waarin de behoefte aan pesten vervangen wordt door de natuurlijke behoefte om met onszelf en onze omgeving in harmonie te zijn.De training Repairing Balance is geschikt voor mensen die pesten en voor mensen die slachtoffer zijn (geweest) van pestgedrag.
Het komt veel voor dat slachtoffers van pesten een sociale fobie ontwikkeld hebben.