Overspannen

Repairing Balance helpt mensen die door stress, overspannenheid, burnout, depressiviteit of andere vormen van onbalans belemmerd worden in hun dagelijks functioneren. Soms zie je het even niet meer zitten, word je overspannen, loop je vast of krijg je op een andere manier signalen dat je uit balans raakt.

De methode Repairing Balance

Oorspronkelijk is de methode Repairing Balance ontwikkeld vanuit de organisatie “De Drempel” en uitsluitend gericht op het begeleiden van mensen met angst- en paniekgevoelens. Door jarenlange ervaringen en inzichten, opgedaan met Repairing Balance, is gebleken dat de methode ook zeer goed toepasbaar is voor mensen met burnout en stress.

De maatschappij wordt steeds individueler.

Niet iedereen kan daar mee omgaan. Steeds vaker lopen mensen vast in hun gedrag, in hun gevoelens, in hun hele functioneren. Het resultaat is dat er niets meer uit hun handen komt. Ze zijn ongelukkig en voelen zich niet meer thuis, ze zijn uit balans.Als je dat overkomt lijkt het wel of je stil staat, terwijl alles en iedereen om je heen wel vooruit komt.

In deze situatie kun je onvrede, conflicten en angst ervaren, ongelukkig zijn of zelfs in een burnout of depressie raken. Repairing Balance is ontwikkeld om mensen snel en efficiënt weer in beweging te brengen. Wij gaan ervan uit dat de mens van nature in balans is of wil blijven. Repairing Balance leert mensen inzicht te verkrijgen in de werking en noodzaak van balans. De rol van je gevoel als signaal om in evenwicht te blijven is daarbij onmisbaar. Het herkennen van het gevoel van een ander is minstens zo belangrijk. Het draagt bij aan je functioneren. Je bent een prettige ouder of partner als je gevoelens van een ander beter waarneemt. Je bent zakelijk succesvol, een betere manager of verkoper, begeleider, collega of coach, wanneer je de signalen van de mensen om je heen herkent.