“Angst is niets om bang voor te zijn”
… het is je bondgenoot.

Repairing Balance

Repairing Balance is een landelijke organisatie, die mensen met angst- of paniekgevoelens hulp biedt. Hoeveel mensen last hebben van deze gevoelens is onduidelijk. Geschat wordt dat gemiddeld tien procent van de Nederlanders in hun leven te maken krijgen met overmatige angst- of paniekgevoelens (bron: RIVM). Mensen met deze gevoelens vinden het vaak moeilijk om hier over praten. Vaak schamen ze zich er voor, denken dat ze de enige zijn met deze gevoelens en vinden vaak weinig begrip in hun omgeving. Gevoelens van eenzaamheid, machteloosheid en depressiviteit komen vaak voor. Mensen met deze klachten zijn logischerwijs geneigd de oplossing te zoeken in het vermijden van bepaalde situaties, of zij proberen de angstgevoelens te onderdrukken met medicijnen. Deze “oplossingen” leiden vaak niet tot een blijvend resultaat. Een veel gebruikte methode is, om mensen stapsgewijs te leren omgaan met hun angsten. Deze kan in eerst instantie tot een verbetering leiden, maar omdat het symptoom wordt bestreden en de oorzaak niet wordt weggenomen, keren de klachten na verloop van tijd terug. Toch blijkt dat het overwinnen van uw klachten makkelijker kan zijn dan u denkt. Zelfs indien u al van alles geprobeerd hebt om van uw klachten af te komen en bent gaan geloven dat u er nooit meer van af zult komen, of gehoord hebt dat u moet leren leven met uw angst en paniekgevoelens.

Repairing Balance biedt u:

  • inzicht waar de oorzaak van uw angst- of paniekgevoelens ligt
  • trainingsgerichte hulp bij het oplossen van uw klachten
  • een methode, genaamd “Repairing Balance”, die u zelf leert toepassen
  • professionele begeleiders, die in heel Nederland verspreid werkzaam zijn.